15.06.2024 - 05:29

Dilatasyon Su Yalıtımı

Dilatasyon su yalıtımı, yapılarda su izolasyonu yapılması gereken su yalıtımı sistemlerinin başında gelir. 

Dilatasyonlar, çok katlı yapılarda ve geniş oturma alanına sahip yapılarda deprem ivmesi, sıcaklık değişimleri ve zeminin farklı oturma hareketlerinin neden olacağı yapısal zararları engellemek için yapılır. İki yapı arasında bırakılan belirli aralıklara sahip boşluklardır.  Oturma ve genleşme derzleri, deprem derzleri, titreşim derzleri gibi türleri vardır.

Dilatasyonlar, yapılar açısından kurtarıcı olabilirken su yalıtımı açısından zayıf noktalardan biridir. Bu bölgelere su yalıtımı yapılarak yapılar arasına su sızması önlenir ve yapının kullanım ve dayanım ömrü uzatılır.

Dilatasyon su yalıtımı ihmal edilmemesi gereken sonradan telafisi uğraştırıcı  ve  ekonomik olmayan bir uygulamadır. Dilatasyon su yalıtımı sistemleri dilatasyon fitili, poliüretan mastik, dilatasyon bant seti ve dilatasyon profilinden oluşmaktadır. Sistemin her bir kalemi su yalıtımı sistemin verimli çalışması için büyük öneme sahiptir.