Teras, balkon ve çatılara yapılacak su yalıtımı fiyatları, su yalıtımı malzemesi kalınlığı, özelliği, ilave su yalıtımı malzemeleri ve su yalıtımı uygulaması yapılacak alanın metrajına göre değişkenlik gösterir. Aynı özellikte olan ürünlerin fiyatları dahi markalara göre değişir. Bunun nedeni marka bilinirliliği, ürün içeriklerine eklenen hammedde kalitesi, formulasyon oranları gibi çok sayıda etkileyen faktör bulunmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisinde her firmanın ürün fiyatını kendisinin en doğal ve olağan bir durumdur. Fiyatlar konusunda tüketicinin ciddi yanılgıya düştüğü konu sektörde satışa sunulan su yalıtımı ürünlerinin hepsinin kalite, özellik, yalıtım ömrü gibi özelliklerinin farklı olduğu için fiyat farklılıklarının bütün ürünlerde aynıymış varsayımına varmaktır.