Bentonit kil örtü temel ve perde su yalıtımında kullanılır. Temel bohçalama işleminde genelde bitüm membran tercih edilir, son dönemlerde teknolojinin ve makineleşmenin de gelişmesiyle sodyum bentonit geotekstil kil örtü ürünü piyasada hızla yerini almıştır.

Bentonit geotekstil örtü, özel tane dağılımına sahip sodyum bentonit kil tabakasının alt ve üst yüzeyinde, dokunmuş ve dokunmamış özel kumaştan oluşur. Bu iki özel kumaş arasındaki sodyum bentonit kil tanecikleri fabriklarda özel iğneleme yöntemiyle geotekstil örtüye sabitlenir. Bu bentonit kil tanecikleri su veya zemindeki nem ile temas ettiğinde su geçirmezlik özelliklerine sahip bir jele dönüşür ve toprak temaslı yüzeyde su yalıtımı özelliği sergiler.